Fortabt og fundet: om at gøre sit bedste

Ross W. Greene, Fortabt og fundet, Bogoplevelsen

Anmeldereksemplar

Ross W. Greene giver tydelige anvisninger til at opnå succes med de elever, der ikke gør det, som den voksne forventer.

Børn gør det rigtige, hvis de kan.

Det er Ross Greenes hovedpointe; hvis børn kunne gøre det rigtige, så ville de gøre det. Han taler ikke om uopdragne børn, dårlige børn, flabede børn, uterlige børn. Han taler om at afdække de færdigheder, som barnet endnu ikke besidder og om de forventninger, som de ikke kan møde. Og så taler han om den hippokratiske ed om ikke at gøre det værre. Altså: de professionelle kan have en velmenende omend utilsigtet tendens til netop at gøre det hele værre.

Ross W. Greene har i den forbindelse udviklet en metode (ALSUP), der afdækker de problemer, som barnet har. ALSUP er et spørgeskema, der efterfølgende bruges som udgangspunkt for samtalen. En samtale, hvor man i samarbejde kommer frem til en løsning. En Plan B. Tanken med denne samtale er, at barnet bliver inviteret ind i løsningerne på sine egne problemer, og det giver et helt nyt værktøj til opnå succes.

Det er svært at følge Greenes anvisning til punkt og prikke. Man falder i. Af to grunde. Et: Greenes ALSUP og metode er vældig striks. To: Den falder dig ikke naturligt. Når det så er sagt, så er det også det, som er godt ved Greenes metode – den er så anderledes.

Bogen “Fortabt og fundet” giver en grundig og fyldig indføring i metoden, som både er opfordrende, optimistisk og inspirerende. Men også vældig selvpromoverende med bunkevis af citater om metodens fortræffelighed.

Jeg var meget skeptisk, da jeg selv stiftede bekendtskab med Ross Greene i praksis. Det virkede ganske enkelt for amerikansk. En hurra-løsning, som ikke ville passe i den danske skole. Jeg måtte dog gøre dette til skamme – det var øjenåbnende at tale med børnene ud fra deres præmisser og med et oprigtigt ønske om at høre deres perspektiv på sagen.

Jeg har lært meget af Ross Greene – men allermest, at børn gør det rigtige, hvis de kan. Den indstilling bør alle professionelle have – så er verden et bedre sted at være. Både for børn og deres voksne.

Læs Ross W. Greenes “Fortabt og fundet”, hvis du

  • er trivselslærer
  • har udfordringer ved at lykkes med enkelte elever
  • ønsker at gøre skolen et bedre sted.

Det er en bog, som bør læses af alle professionelle. Ikke fordi vi alle skal arbejde med plan B, men fordi vi kan lære noget af Greenes syn på børn.

Ross W. Greene, “Fortabt og fundet – Hjælp elever i vanskeligheder (og alle de andre, nu hvor du er i gang)”, Dafolo, 2018, set til kr. 399,95