Didaktisk refleksion: Når lærere sætter ord på egen praksis

Lea Lund, Didaktisk refleksion, Bogoplevelsen

Anmeldereksemplar. 

Lea Lunds forskning giver et vokabularium til at tale om undervisning – og her igennem at øge kvaliteten. 

“Forskning viser, at når studerende starter på læreruddannelsen, er de i besiddelse af stærke overbevisninger, holdninger og forstillinger (implicitte teorier) omkring undervisning. Disse bygger på det, de selv har lært som elev i folkeskolen eller erfaret gennem et langt liv som voksne studerende. Disse personlige implicitte teorier påvirker den tilgang, de har til læreruddannelsen, og den måde, de selv lærer videre på gennem deres studie.

(…)

Forskningen i lærertænkningen har også bevist en stærk sammenhæng mellem lærernes overbevisninger/implicitte teorier og deres handlinger i klasserummet.” (s. 21) 

Overstående citat er alligevel tankevækkende, når man – jeg – uddanner lærere, og så viser det sig, at det er deres egne holdninger, opfattelser og overbevisninger, som er afgørende for deres professionelle udvikling. Heldigvis – kan man sige – argumenterer Lea Lund for, at disse stærke (og kropsligt indlejrede) holdninger kan ændres. Dette må dog gøres gennem et særligt fokus på lærerens praksis gennem spørgsmål og dialog med den Anden (en kærlig og kritisk kollega) for at afdække og italesætte værdimæssige synspunkter.

Det er en utrolig interessant bog, der sætter didaktisk refleksion i fokus. Det handler om at sætte ord på den tavse viden og gennem refleksion skabe et didaktisk vokabular i et kollegialt læringsfællesskab.  Den bør indkøbes til enhver skole, der søger udvikling og optimering af lærernes didaktiske kompetencer, for herigennem at øge elevernes læring. Bogen falder i to dele, hvor del et er de teoretiske perspektiver og del to er øvelser, der sætter rammen for samtalen om og refleksionen over praksis. Det er oplagt at bruge bogens del to som afsæt for at øge den fælles didaktiske refleksion i lærerkollegiet. På den måde – argumenterer Lund – skabes et bedre praksisfællesskab, hvor det er nemmere at ændre praksis, således der opstår flere handlemuligheder i praksis, der gerne skulle munde ud i en bedre undervisningsmiljø.

Jeg ville gerne arbejde på en skole, hvor jeg havde en kærlig og kritisk ven, som jeg i samarbejde med kunne få et stærkere didaktisk vokabular og herigennem skabe en bedre undervisning. For jeg bedriver også undervisning på mavefornemmelser fra tid til anden.

Læs “Didaktisk refleksion – når lærere sætter ord på egen praksis” af Lea Lund, hvis du 

  • er lærerstuderende 
  • vejleder i skolen 
  • leder 

Hvis man følger Lea Lunds opfordring til at tale om vores handlinger, da er jeg sikker på, at man får et bedre undervisningsmiljø. 

Lea Lund, “Didaktisk refleksion – når lærere sætter ord på egen praksis”, Dafolo, 2017, set til kr. 249,95