Observation af undervisning og elevers læring: En brugbar håndbog

Observation af undervisning og elevers læring, Malene Ringvad, Bogoplevelsen

Observation af undervisning og elevers læring, Malene Ringvad, Bogoplevelsen


Med afsæt i Viviane Robinsons ledelsesteori og Hatties konstruktivistiske syn på læring bygger Malene Ringvad en praksisnær observationshåndbog op. 

Første del af bogen bearbejder det organisatoriske niveau, hvor der fokuseres på vigtigheden af en systematisering af observationerne, således de bruges hensigtsmæssigt og øger elvernes læring. Anden dels fokus ligger på obserationsopgaven, hvor de forskellige metoder fremlægges igennem diverse cases. Hvad skal der kigges efter og hvordan. Bogens sidste del tager fat i den efterfølgende didaktiske samtale. Hvordan leder/vejleder skal forholde sig til observationen med underviseren.

I 2016 var jeg så heldig at høre Vivane Robinson i Aalborg. Inspirerende kvinde – på trods af, at jeg ikke er leder. Men at se, hvordan Ringvad omsætter hendes teorier til en dansk skolekontekst er befriende, givende og smittende. Og var jeg leder, ville jeg køre kapitel 1 på min skole. Ressourceforbruget på trods. Jeg er kun vejleder, så jeg vil i stedet plædere for systematisk observation, som en del af skolens fokuspunkter for at øge elevernes og læreres læring. 

Observation af undervisning og elevers læring, Malene Ringvad, Bogoplevelsen

Observation af undervisning og elevers læring, Malene Ringvad, Bogoplevelsen


Jeg kan som læringsvejleder og didaktikker altid blive bedre, og dette understøtter “Observation af undervisning og elevers læring”. Jeg har fået nye værktøjer til observationer i særdeleshed, men også den konstruktive brug af disse, sådan at observationerne understøtter elevernes læring samtidig med atleterne også får udbytte af disse. Det er motiverende, praksisnært og lige til at gå til. 

Når den giver udtryk for at være en håndbog, så lover den ikke noget, som den ikke kan indfri. Og det er givende i en travl hverdag.

Læs “Observation af undervisning og elevers læring” af Malene Ringvad, hvis du

– er vejleder i folkeskolen

– leder i folkeskolen 

– bliver udsat for observation.

Et er sikkert – med denne i skoletasken bliver jeg en bedre vejleder!

Malene Ringvad, “Observation af undervisning og elevernes læring”, Dafolo, 2017

(Bogen er tilsendt med henblik på anmeldelse. Tak for det.)