Multimodal tekstkompetence: at skabe mening i en multimodal verden

Eva Maagerø og Elise Seip Tønnessen, Multimodal tekstkompetence, Bogoplevelsen

“Multimodal tekstkompetence” er en vigtig bog, når vi skal forsøge at forstå, hvordan vi indhenter information i multimodale tekstuniverser. 

Vi lever i en multimodal verden, hvor vi omgiver om med modaliteter af alverdens slags. Det er både på skærm, papir og i vores færden i verden. Det betyder, at vi har behov for et andet blik på tekster og vores meningsskabelse i forlængelse heraf (vores tekstkompetence). Spørgsmålet bliver i forlængelse heraf, hvordan vi mestrer mødet med disse tekster, og hvordan vi bruges dem som et led i vores videnstilegnelse.

Bogen falder i to dele. Første del er en grundig belysning den mening, som opstår gennem modaliterne og sammenspillet mellem disse og ikke mindst i relation hertil begrebet “multimodal tekstkompetence”. Bogens første kapitler har teksten som fokus. Her beskrives, hvordan en tekst opbygges af modaliteter, og hvordan disse interagerer med hinanden. Herefter skifter perspektivet til at fokusere på, hvordan medierne formidler teksterne og modtagelsen af disse. Det handler både om, hvordan vi bruger dem men også i høj grad om, hvordan vi modtager dem. Herefter diskuteres æstetiske læreprocesser i relation til multimodale tekster. Afslutningsvis belyses designets betydning for modtagelsen. Anden del beskæftiger sig med de teksttyper, som eleverne møder i skolen. Her gennemgås de forskellige fags måder at bruge modaliteterne til at skabe et design, der er meningsskabende.

Det er fagligt funderet, fyldestgørende og informerende, når de kompetente læseforskere Eva Maagerø og Elise Seip Tønnessen, forsøger at klarlægge de kompetencer, der kræves af læseren i det multimodale samfund. Jeg er særlig begejstret for deres insisteren på at bruge begrebet tekstkompetence frem for literacy med en henvisning til Halliday og Hasan. De definerer tekstkompetence således:

“Det rejser sig om en kompetence i at foretage valg mellem modaliteter og medieringsformer. Det rejser sig både om at kende indarbejdende mønstre og om selv at kunne bidrage til at skabe nye. Det drejer sig om en kompetence, som kan bruges til at opnå egne mål, men som også kan bruges til at stille kritiske spørgsmål om, hvordan tekster bruges til at udøve magt i samfundet”. (s. 14) 

Det er virkelig guf for danskstuderende på læreruddannelsen på i de obligatoriske moduler og som selvstændig læsning. Jeg har allerede sat bogen på pensumlisten i foråret og anbefalet den til en kollega, der har gjort selv samme. Eneste lille anke er, at jeg ikke er overbevist i forhold til oversætteren. Teksten fremstår mange steder ensformig og tung i sætningsstruktur og ordvalg; i forfelterne. Det er dog tilgiveligt, når Maagerø og Tønnessen så fagligt overlegent infører os i et komplekst teorifelt.

Læs “Multimodal tekstkompetence” af Eva Maagerø og Elise Seip Tønnessen, hvis du 

  • er læsevejleder 
  • er lærerstuderende 
  • interesseret for læsning i dit fag. 

Det er en kompetent fagbog, der på fornem vis sætter de multimodale teksterne og læsekompetencerne i relation hertil under lup. 

Eva Maagerø og Elise Seip Tønnessen, “Multimodal tekstkompetence”, KLIM, 2016, set til kr. 299,95