Læsepower: en metode til at undervise i litteraturlæsning

Adrienne Gear, Læsepower, Bogoplevelsen

Anmeldereksemplar

Adrienne Gears “Læsepower” er passioneret og amerikansk. 

“Læsepower” er en måde at undervise i læseforståelse på. Tanken er, at man skal gøre eleverne opmærksom på de tanker, der opstår under læsningen for så her igennem at øge deres læsekompetencer som følge af dette metakognition. Det er altså interessant. Og når det så introduceres med små sange, aktiviteter og gode bøger til de forskellige strategier. Det er vældig handson og lige til at gå til.

Gears læsepower falder i fem kategorier:

  1. Skabe forbindelser til sin forhåndsviden som hjælp til at skabe mening i teksten
  2. Stille spørgsmål før, under og efter læsningen for at få en klarere og dybere forståelse af teksten.
  3. Visualisere og skabe billeder for sit “indre blik” under læsningen for at skabe mening i teksten.
  4. Danne inferenser eller følgeslutninger for at udfylde, hvad der ikke direkte står i teksten.
  5. Transformere for at skabe ny tænkning baseret på både teksten og egen tænkning.

Alle fem powers, for at bruge Gears begreb, er kompetencer som en god læser besidder, derfor er det også oplagt at bruge hendes program, metoder og tilgange.

Om jeg er overbevist? Delvist. Det virker forceret med så firkantet en læsestrategi for læseforståelsen i en dansk skolekontekst – men de har stor succes med programmet i Sverige, så måske er det værd at prøve. Med tanker på de seneste resultater i Pirls, hvor eleverne går markant tilbage i læsekompetence, så er der noget, som vi skal gøre markant anderledes end i dag. Her kunne Adrienne Gears måske være en mulighed. Det skal her tilføjes, at når pædagogikker bliver for styrende (i min personlige optik vil jeg kalde dem angelsaksiske), så står jeg af. Det bliver ganske enkelt et led i en curriculumtænkning, når Gear først fortæller, hvordan du skal introducere tankegangen til dem og herefter opfordrer til at fastsætte de forskellige læsepowers på skoleskemaet, hvor hun angiver tidshorisont, -forbug og -punkter. Det er for meget. For amerikansk.

Hendes manifest med parolen om, at der skal undervises lige meget i afkodning og læseforståelse er dog prisværdigt, og derfor er det værd at bruge tid på. Og så er det op til en selv at tilpasse det til sine elever. Det er tydeligt, at hun brænder for sin sag, og derfor er det smittende og motiverende, og man får lyst til at afprøve hendes metoder, nærmest alene udfra Pearsons citat herunder.

“Uanset hvor vigtig afkodning er, er den ikke læsningens mål”, David Pearson 

Læs “Læsepower” af Adrienne Gear, hvis du 

  • vil have inspiration til at undervise i læsning 
  • søger et metasprog om læseprocesser 
  • ønsker at gøre noget helt nyt med læseundervisningen. 

Det er interessant i afmålte doser. Jeg kunne godt være fristet til at forsøge.

Adrienne Gear, “Læsepower”, Dafolo, 2017, set til kr. 425