Undervisningsideer

På denne side vil jeg lægge diverse tænkte og afprøvede undervisningsforløb op. De er listet i alfabetisk rækkefølge, og siden vil løbende blive opdateret. Hvert forløb har konkrete mål eller tanker omkring målsætningen.

Når jeg målsætter og bryder mål ned i tegn på læring, så sker det med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål og  Blooms taksonomi. Derfor vil tegnene være tredelt i hierarkisk orden. Men andre gange giver det mening at formidle målene anderledes. Det er op til materialet.

Ideer til bogcafé

Bogoplevelsen

Bogoplevelsen