Håndbog i professionelle læringsfællesskaber: en ønskværdig tilstand

Håndbog i professionelle læringsfællesskaber, Bogoplevelsen

Håndbog i professionelle læringsfællesskaber er en grundig indføring i principperne for læringsfællesskaber. 

Et professionelt lærringsfælleskab er en konstant proces, i hvilken medarbejdere og ledere arbejder sammen i tilbagevende forløb af kollektiv undersøgelse og aktionsforskning for at opnå bedre resultater hos de elever, som de arbejder med. (s. 18)

Sådan defineres PLF i bogen, og der præciseres, at det også indbetter læring hos læreren: Der sker ingen læring hos eleverne, hvis lærerne ikke lærer. PLFs fokus er således på læring på flere niveauer. Et PLF er et samarbejdende team, hvor medlemmernes fokus er at opnå et fælles mål. Teamet er motoren, der driver værket. Derfor skal teamsamarbejdet have et fælles fokus på læring.

Så langt – så godt. Men hvordan bliver dette PLF så implementeret på skolen – og det er netop dette, som “Håndbog i professionelle læringsfællesskaber” giver en hel række praksisnære og caseorienteret eksempler på og værktøjer til. Det er nogle steder lettere amerikaniseret, og her kan nogle læsere falde fra. Vi må i et dansk perspektiv skære 20% af de forskellige cases, og gå direkte til de mange brugbare skemaer, der understøtter implementeringen af PLF på skolen. Det er en systematisk og retningsvisende håndbog til lederen, der ønsker at skabe et øget læringsfokus på skolen, således at de ansatte og hermed eleverne bliver (som reformen ønsker det) så dygtige, som de kan.

Håndbog i professionelle læringsfællesskaber, Bogoplevelsen

Bogen er opbygget med en indledning, som definerer PLF og en afslutning, der pointerer det komplekse i at implementere og køre PLF på skolerne. Herimellem er otte kapitler, der alle beskriver forskellige fokuspunkter til at øge fokus på PLF. De er alle opbygget med et sådan, et derfor, en vurdering, tips, en vejledning og afslutningsvis en advarsel.

Det kan virke instrumentelt og forceret. Det kan også virke uoverskueligt. Men et er sikkert og vist: har man dette fokus som forvaltning, leder og vejleder, da skaber man et bedre læringsmiljø for alle berørte parter. Man kan derfor som leder og vejleder starte med at fokusere på et af kapitlerne og skæve til de andre dele i processen. Bogen plæderer under alle omstændigheder for blot at gå i gang – og reflektere undervejs. Og når du har læst bogen, så er det svært ikke at få lyst til at gå i gang – den er smittende, inspirerende og meningsfuld.

Læs “Håndbog i professionelle læringsfællesskaber”, hvis du 

  • er leder eller læringsvejleder
  • ønsker at øge elevernes læring
  • arbejder i teams

Det er en håndbog, der sparker til synet på teamsamarbejde, og det er svært ikke at blive smittet af dens intensitet.

Richard Dufour, Rebecca Dufour, Robert Eaker og Thomas Many; “Håndbog i professionelle læringsfællesskaber”, Dafolo, 2016, set til kr. 498,75

(Bogen er tilsendt med henblik på anmeldelse – tak for det.)