Elevers engagement i undervisningen: om inddragelse af elevernes stemme

Hilde Ulvseth, Christina Jørgensen og Susan Tetler, "Elevers engagement i undervisningen - om metoder til inddragelse af alle elevers stemme", Bogoplevelsen

“Elevernes engagement i undervisningen” har et mål: at lærere lærerne at lytte aktivt til eleverne. 

Det er ikke revolutionerende teori, som denne bog tilbyder os. Det er seks metoder, som en lærer bruger ugentligt – hvis ikke dagligt. Det er spørgeskema, elevinterview, post-it og ufærdige sætninger. Det er fotorefleksion og diamanten. Det er ikke så meget metoderne, der er interessante. Den afgørende forskel kommer, er måden, hvorpå elevernes bidrag efterfølgende bruges. Bogens vigtigste pointe er nemlig, at vi ikke blot skal lytte til elevernes synspunkter. Vi skal også handle på den viden, som de giver os. Vi skal vise eleverne, at deres stemme har betydning. Det er i sandhed folkeskolens formålsparagraf taget ind i undervisningen og ned til eleverne:

§ 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling.

Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati. UVM

Det er nemlig netop dette, som denne bog tilbyder: at styrke fælleskaberne, så eleverne føler sig trygge og inkluderede i skolen, så de udvikler kompetencer og bliver så dygtige, som de kan. Det er et sympatisk projekt, men jeg tænker, at den desværre går i glemmebogen. Jeg er sikker på, at disse arbejdsmetoder vil give bedre trivsel i klassen, øget engagement og skabe et fællesskab og et sammenhold i klassen, hvis læreren med disse metoder og gennem sin relationskompetence lytter aktivt til eleven. Men bogen inspirerer ikke med sine gnidrede, sorthvide fotos og lysegrå bokse. Den er bare kedelig at bladre i, og man bliver (desværre) ikke smittet af dens budskab. Når det er sagt, så glæder jeg mig til at læse Hilde Ulvseths PhD, og bruge hendes metoder i praksis. Hvis PhD-forsvaret kommer med en håndgribelig hjemmeside, som læreren kan inspireres af og herefter håndplukke til netop dennes elever, da har bogen et stort potentiale, og metoderne vil nå bredt ud.

Det er oplagt at bruge bogen i understøttende undervisning, i trivselsarbejdet og som klasse- og kontaktlærer. Vi skal lytte aktivt til eleverne, så vi præger undervisningen, så vi skaber demokratiske elever, der har blik for hinanden med et tolerant mindset.

Læs “Elevers engagement i undervisningen”, hvis du 

  • gerne vil gøre en forskel 
  • vil høre alle eleverne i klassen
  • arbejder som klasse-, kontakt eller trivselslærer. 

Det er en fin bog, der har noget at tilbyde de udsatte børn i skolen. Hvis den ikke forgår i glemslen. 

Hilde Ulvseth, Christina Jørgensen og Susan Tetler, “Elevers engagement i undervisningen – om metoder til inddragelse af alle elevers stemme”, Dafolo, 2017, set til kr.249,95