Effektiv planlægning og vurdering: Rubrics for alle

Effektiv planlægning og vurdering, læring med mål og kriterier i skolen, Henning Fjørtoft, Bogoplevelsen

Effektiv planlægning og vurdering, læring med mål og kriterier i skolen, Henning Fjørtoft, Bogoplevelsen

Henning Fjørtofts “Effektiv planlægning og vurdering” berører alle aspekter af vurdering yderst fyldestgørende.
[Anmeldereksemplar]

“(…) arbejdet med at gære lærernes forventinger tydelige går hånd i hånd med at gøre elevernes læring “synlig” i klasseværelset. Eleverne må forstå, hvad de skal lære, og lærerne må forstå, hvad eleverne har lært (og hvad de endnu mangler at lære.” (s.10)

Med udgangspunkt i denne sætning om synlig læring, da kortlægger Fjørtoft grundtigt og detaljeret alle aspekter af planlægning, læring og vurdering. Det er vældig interessant, og jeg er vild med synliggørelsen af forholdet mellem baglæns planlægning og dybdelæring vs. overfladelærling. Fjøltoft plæderer for rubrics som det afgørende værktøj i relationen mellem synlig læring og kriteriebaseret læring. Alle begreber bliver minutiøst gennemgået i bogens første del, og det kræver sin læser at forstå de store linjer. 

Bogens anden del har mange skabeloner, konkrete eksempler på forskellige kriteriebaserede værktøjer og afsluttes med ni konkrete rubrics med udgangspunkt i danskfaget. Er du dansklærer i udskolingen, da ville det være oplagt at forsøge sig med en af disse, før man tager det store skridt og planlægger hele året efter denne metode. Der er ingen tvivl om, at det er omfattende at planlægge på denne måde, men den stilladserende tilgang med rubrics som omdrejningspunkt er meningsfuld, inspirerende og værd at afprøve. 

Effektiv planlægning og vurdering, læring med mål og kriterier i skolen, Henning Fjørtoft, Bogoplevelsen

Effektiv planlægning og vurdering, læring med mål og kriterier i skolen, Henning Fjørtoft, Bogoplevelsen


Man kan mene meget om mål, vurdering og planlægning. Det gør Fjørtoft også. Han tager det på det nærmeste i ekstremer,  og enkelte steder bliver det for meget, for angelsaksisk og for omfattende. Men at bruge rubrics som et kriteriebaseret redskab til vurderingen i klasserummet giver uden diskussion et fælles sprog, så eleverne forstår underviserens forventninger. Derfor bliver det – naturligt nok – også lettere for eleverne at efterkomme. Og måske (Fjørtoft vil nok mene helt sikkert) mere meningsfuldt for eleverne.

Et er sikkert – næste gang jeg skal have eleverne til at producere en tekst selv, da vil jeg forsøge mig med rubics. Og da vil denne bog være mit stillads, for det er en kompliceret affære med mange faldgrupper. 

Læs “Effektiv planlægning og vurdering – Læring med mål og kriterier i skolen” af Henning Fjørtoft, hvis du 

  • Underviser i dansk 
  • Læser på læreruddannelsen – gerne med linjefag i dansk 
  • Søger en ny måde at gribe målstyringen an på.

Bogen kræver en fokuseret og interesseret læser, der har fagligt og didaktisk overskud til at udfordre sig selv og sit fag.

Henning Fjørtoft; “Effektiv planlægning og vurdering – læring med mål og kriterier i skolen”, Dafolo, 2017, set til kr. 310