Arbejdshæfter fra Elysion: mangfoldigt udvalg


[Anmeldereksemplarer]

At vælge arbejdshæfter til undervisningen kan være en svær proces. Mål og kompetenceudvikling må være for øje, når et træningshæfte vælges. Elysion har et mangfoldigt udvalg.

Elysion udgiver mange forskellige arbejdshæfter, hvor priserne alle er rimelig fordelagtige. De efterfølgende bøger henvender sig alle til begynderundervisning. Både i den almene skole, specialskoler og til tosprogsundervisningen. Vil man arbejde med bogstaver og begynderlæsning til førskolebarnet er mange af disse titler også egnede. 

Herunder vil jeg gennemgå bøgerne enkeltvis,  og afslutningsvis anbefales tre af bøgerne i særlig grad. 


Dansk for sprogører, Marianne Pedersen og Keld Petersen (ill.), set til kr. 42 eksl. Moms: Bogen kommer fuldstændig uden forklaring og instruerende tekst. Eleven skal gennem piktogrammer selv arbejde sig gennem bogen. Alle ord gives sammen med en illustration. Eleven skal i denne bog skrive bogstaver, genkende bogstaver samt kombinere ord og billeder. Dette materiale er lavet til det selvstændige arbejde, hvor der ikke lægges op til samtale. Bogen kommer i en serie, hvor der også forefindes et spil. Dog mangler denne bog i høj grad den sproglige dimension. Billederne og ordene er ikke sat ind i en kontekst, hvilket gør det svært for den flersprogede at gøre begreberne aktive. 


Forstå, hvad du læser, Marianne Pedersen og Keld Petersen (ill.) set til kr. 42 eksl. Moms: Bogen tænkt som et led i den første læsning. Den arbejder på ord- og sætningsniveau, hvor den starter med ord, hvorefter den fylder mere på efter hvert opslag. Eleverne skal ud fra billeder læse et ord/sætning og efterfølgende renskrive det. Heriblandt findes også opgaver, der adskiller sig ved at være tegne og læseopgaver. Bogen egner sig til selvstændigt arbejde, hvor der trænes i læsning og skrivning.


Bitte Bæk – Lær om eventyr for begyndere, Marianne Pedersen og Keld Petersen (ill.) set til kr. 42 eksl. Moms: Bitte Bæk er bygget op om et eventyr om Bitte Bæk. Hver opslag starter med en lille del af historien på cirka 15 linjer. Herefter er en række opgaver knyttet hertil. Først en række sprogforståelsesopgaver, der undersøger elevernes forståelse af det læste. Herefter kommer ordpuslerier, der tager udgangspunkt i det læste. Ord og begreber bruges i forskellige konstellationer. Denne bog har en spændende historie samtidig med, at den arbejder både med eventyrgenren og på ord- og tekstniveau. Den er virkelig oplagt at bruge som selvstændigt materiale, hvis der arbejdes med eventyr. 


Dyrenes OL, Marianne Pedersen og Keld Petersen (ill.) set til kr. 40 eksl. Moms; Dyrene er blevet enige om, at de skal afholde OL, men hvem mon vinder? Dette skal eleven finde ud af gennem farverige opgaver, hvor landene introduceres og sportsgrenene lige så. Eleven skal så gennem tegning, klipning og leg med ord løser opgaver og finder ud af, hvem der vinder. Denne bog vil eleverne synes er sjov, fordi den har så legende en tilgang til læringen. Hvis man kigger med måløjne på denne bog, da virker den ufokuseret.


“Bogstavaben”, Marianne Pedersen og Keld Petersen (ill.) set til kr. 62 eksl. Moms: Denne bog tager et bogstav ad gangen og gennemgår bogstavets lyde og placering i ord. Det er virkelig en fin bog til brug i den ultimative begynderundervisning. Her er sigtet og målene med opgaverne tydelige – også for barnet. Jeg vil anbefale den varmt til brug i 0./1. Klasse. 


“Lær selv dansk 3”, Lise Røjlby Frederiksen og Kim Dalsgaard og Keld Petersen (ill.), set til kr. 69; Denne bog tager udgangspunkt i hverdagsfænomener såsom fuglene på foderbrætte, lægevagt, skolestart og fastelavn. Hvert kapitel starter med en hille historie, som beskriver en hverdagssituation. Alle svære rod og begreber er farvet, og nedenunder er et billede til at understøtte forståelsen. Efterfølgende er en rækker opgaver, der arbejder med sætningsopbygning , stavelser, antonyme og læseforståelse. Det er nogle gode opgaver til DSA-undervisningen, da den tager udgangspunkt ihverdagen og samtidig arbejder med sprog i relation hertil. 

Som eftersætningen må jeg dog tilføje, at arbejdsbøger aldrig kan stå alene. Disse kan bruges som understøttende for de mål og kompetencer, som er sat for undervisningen generelt. Der skal opsættes en retning for elevernes læringsudbytte og -progression, og når dette er gjort, da kan underviseren vælge mellem de forskellige systemer, så det rette udvælges. Mange af Elysions arbejdsbøger minder om hinanden med flotte billeder, forskellige opgaver og en progression på ord- og tekstniveau. Det læreren skal afgøre er tema, mål og elevniveau, hvorefter materialet vælges. 

Jeg anbefaler i særdeleshed

  • “Bitte Bæk – Lær om eventyr for begyndere” af Marianne Pedersen, hvis du arbejder med eventyr
  • “Bogstavaben” af Marianne Pedersen til brug i 0.klasse 
  • “Lær selv dansk 3” af Lise Røjlby Frederiksen til brug i DA-undervisningen